Category: Nhà ở

nhà – 4.250.000.000 đ tại 77 m²

nhà – 4.250.000.000 đ tại 77 m² – Giá: 4.250.000.000 đ – Đã sử dụng – 77 m² Giá: 4.250.000.000 đ Khu vực: 77 m² – Đã sử dụng Duyệt tin bởi: Đức Kiên Tình trạng Đã sử dụng Diện tích 77 m² Địa chỉ Ngõ 176 ,Trương Định ,HBT, Hà Nội Vùng Hà Nội